Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Slovesa 
 • Podstatná jména
 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s

Anglický jazyk

 • In the street.

Matematika

 • Procvičování písemného počítání
 • Slovní úlohy
 • Opakování jednotek
 • Geo – kružnice

Prvouka

 • Rostliny

Pracovní činnosti

 • Cvičná kuchyň – pečení koláčů

Výtvarná výchova

 • Kraslice

Hudební výchova

 • Písnička, velikonoční říkadla

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, příprava na košíkovou, šplh

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 11.3. pojedme do Krnova do knihovny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičení učiva

Matematika  Jazyk český  Angličtina
Počítání Doplňování Vyber správně
    Slovíčka
    Song
Back To Top