Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  – procvičování slov příbuzných
 • Slova protikladná
 • Čtení – mimočítanková četba na pokračování

Anglický jazyk

 • Přídavná jména
 • She has got, he has got…

Matematika

 • Procvičování písemného počítání s trojcifernými čísly
 • Slovní úlohy s jednotkami délky, hmotnosti a objemu
 • Geo – pracovní list s polopřímkami, kružnice soustředné

Prvouka

 • Rostliny – stavba těla, druhy rostlin – kvetoucí atd.
 • Pracovní listy v sešitě 

Pracovní činnosti

 • Kraslice

Výtvarná výchova

 • Barvení vajíček

Hudební výchova

 • Velikonoční tradice 

Tělesná výchova

 • Pravidla košíkové, šplh, cvičení na rychlost a obratnost 

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte denně úkolníčky dětem, mají zápis – co na další den potřebují.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Cvičení k probíranému učivu

Jazyk český  Matematika  Prvouka  Angličtina
Procvič Násobilka Houby Vytvoř tvář
Opakuj Počítej Rostliny Vytvoř si příšeru
Back To Top