Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

 

Čtení

 • Hláska a písmeno c, C
 • Slabikář str. 71 až 76
 • Plynulé čtení vět

Psaní

 • Písanka č. 4 str. 1 až 4
 • Diktát, opis a přepis

Matematika

 • Sčítání čísel do 10
 • Procvičování sčítání a odčítání do 9
 • Slovní úlohy
 • PS str. 26 až 27

Prvouka

 • Nemoc a úraz
 • PS str. 42, 43

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů
 • Náramek

Výtvarná výchova

 • Druhy umění
 • Modelování

Hudební výchova

 • Hry na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Tance, založené na taneční chůzi a běhu

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, zkontrolujte fixy na tabulky a lepidla.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Hláska a písmeno c,C Číslo 10 Polámal se mraveneček
Čtení s porozuměním Spojovačka  
Křížovka Sčítání a odčítání do 9  

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top