Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

 

Čtení

 • Poslech pohádky
 • Čtení slov se dvěma souhláskami na počátku slova např. Praha, mrak
 • Čtení slov s předložkami
 • Slabikář str. 31,32, 58, 59

Psaní

 • Písanka str. 27 až 30

Matematika

 • Číslo a číslice 10
 • Číslo 10 na číselné ose, porovnávání čísel, počet
 • Procvičování spojů do 9 ( bez pomocí prstů)

Prvouka

 • Správná výživa
 • Nemoc a úraz
 • PS str. 42

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů
 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba Můj domov

Hudební výchova

 • Hra na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Poslední bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 3.3. 2016 od 15. 30 do 17. 30 hod. jsou třídní schůzky k chování a prospěchu dětí.
 • Do PV budou děti potřebovat 2 roličky od toaletního papíru.
 • Ve čtvrtek jedeme naposledy bruslit.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český               Matematika                   Prvouka                    
Čtení slov Počítáme na čas Úraz a nemoc
Diktáty Odčítání do 9  
Čtení s porozuměním Slovní úlohy  
     
     

 

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top