Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

 

Čtení:

 • Hláska a písmeno č,Č, b,B
 • Čtení s porozuměním
 • Intonace vět.
 • Slabikář str. 77 až 81

Psaní

 • Nácvik písmene c, C
 • Přepis a opis vět, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10
 • Slovní úlohy
 • Početní řetězce

Prvouka

 • Příroda na jaře
 • Jarní měsíce

Pracovní vyučování

 • Slepička

Výtvarná výchova

 • Slepička

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky
 • Pohybové hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 • Zkontrolujte lepidla, fixy na tabulky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Jazyk český Matematika Prvouka
Hláska a písmeno B Příklady na sčítání do 10

Znáš jarní květiny?

Najdi písmeno b Pyramidy  
Diktáty Slovní úlohy  
Písmeno B    

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top