Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

Český jazyk

 • Předložky, slovesa
 • Sloh – popis hračky (plyšové zviřátko)

Čtení

 • Čtení v Čítance, čtení doplňkové četby
 • Plynulé čtení s přednesem

Psaní

 • Psaní číslic a písmen abecedy, vlastní jména
 • Opakování a procvičování

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem, slovní úlohy
 • G – měření a rýsování úseček dané délky – přesnost

Prvouka

 • Využití volného času
 • Pozorování proměn v přírodě, jarní měsíce

Pracovní vyučování

 • Jarní kytka z krepového papíru

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – zhušťování a zřeďování čar

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry
 • Opakování hudební teorie a opakování písniček

Tělesná výchova

 • Skoky snožmo, odraz snožmo,
 • Cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek si děti přinesou plyšovou hračku zvířátka do hodiny slohu
 2. Zkontrolujte dětem vybavenost pouzdra, obzvlášť pomůcky na rýsování
 3. Vyčistěte fólie a bílé tabulky, na které píšeme fixy, děkuji.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Měříme Vl.jméno nebo obecné? Opakuj si hodiny
Procvičuj +,- do 100 Doplň i/y Povolání
Počítej se závorkou Slovesa Opakování

Text

Back To Top