Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

Český jazyk

 • Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic
 • Předložky

Čtení

 • Čtení z Čítanek – čteme plynule a bez chyb
 • Výrazné čtení

Psaní

 • Psaní v Písance – opis, přepis
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • G – přímka, úsečka – rýsování a měření

Prvouka

 • Člověk a čas (rok, měsíce, dny, části dne, hodiny)

Pracovní vyučování

 • Loutka

Výtvarná výchova

 • Lineární kresba

Hudební výchova

 • Houslový klíč, noty, nácvik nové písničky

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení, manipulace s těžkými míči
 • Další lekce bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 1. 3. od 13:30 proběhne školní kolo recitační soutěže (v komunitním centru)
 2. Ve čtvrtek 3. 3. – 5. lekce bruslení – Zimní stadión Krnov
 3. Ve čtvrtek 3. 3. od 15:30 do 17:30 se konají informační třídní schůzky

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Porovnávání čísel-Počítej! Pravopisné cvičení Opakuj si hodiny
Slovní úlohy do 100 s přechodem Doplň i/í nebo y/ý Kalendář
Miminka Vlastní jméno nebo obecné?  

Text

Back To Top