Týdenní plán od 7. 3. 2022

Čtení

 • Skládání slov a vět z probraných písmen
 • Čtení malého psacího písma
 • Hláska a písmeno Č, č
 • Čtení s porozuměním
 • Čtecí list – rozšiřující čtení
 • Hláska a písmeno Ž, ž
 • str. 16-23

Psaní

 • Slova s písmenem k
 • Nácvik šr
 • Diktát, opis, přepis
 • str. 12-16

Matematika

 • Rozklad a sklad čísel
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-10
 • Matematické řetězce
 • Orientace – řádek, sloupec
 • str. 51-53

Prvouka

 • Jaro
 • Zahrada, setí, sázení
 • Jarní rostliny, části rostlin
 • str. 47, 48

Pracovní vyučování

 • Základy pěstování ze semen, setí

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost

Tělesná výchova

 • Význam soustředění při cvičení, prožívání cviků

Doplňující informace pro rodiče

Veďte , prosím, děti k pravidelnému čtení a pamětnému počítání.

Pravidelně kontrolujte pomůcky do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Hledej Č Rozklady čísel Přiřaď roč. období
Karty s Č Sčítej do 10 Jarní rostliny – části
Rozlišuj p-b-d Odčítej do 10 Práce na zahrádce
Anagramy Řetězce
Rébusy Přiřaď příklad

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top