Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2022

Čtení

 • Četba malých písmen – přiřazování k velkým
 • Opakování a procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Hláska a písmeno C, c
 • Slabiky a slova s písmeny C, c
 • Slabikář 2 str. 2-5

Psaní

 • Opis, přepis, diktát
 • Nácvik písmene v
 • Slabiky a slova s písmenem v
 • str. 51-56

Matematika

 • Porovnávání čísel 0-9
 • Rozklad a sklad čísel
 • +, – v oboru do 9
 • Určení druhého sčítance
 • str. 36-40

Prvouka

 • Člověk
 • Zdraví, denní režim
 • str. 42-43

Pracovní vyučování

 • Výroba masky – škrabošky

Výtvarná výchova

 • Porovnávání přírodních útvarů, rozlišování tvarů, barvy, struktur

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Trénujte pamětné počítání (odbouráváme prsty), kontrolujte, prosím, dětem aktovky a pomůcky do vyučování.

Od 14. 2. mají děti jarní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Vyber správně Porovnej Najdi dvojice
Najdi C Rozklad čísel Nemoc, úraz
Vyber slabiku Sčítej do 9 Jsem nemocný/á
Čti slova Odčítání do 9 Pracuj s rodiči
Poskládej slovo Početní křížovky Lidské tělo 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top