Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2022

Český jazyk

 • Vzory podst. jm. rodu ženského
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Rozbor čtených ukázek

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Písemné odčítání
 • Trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování učiva o ČR
 • Nejstarší osídlení naší vlasti

Přírodověda

 • Ekosystém les – rostliny a živočichové

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Zdravý jídelníček

Výtvarná výchova

 • Vznik uměleckého díla

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Rytmizace říkadel

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou
 • Pohybové hry
 • Bruslení
český jazyk přírodověda matematika
zařaď správně savci lesa lesní stromy odčítání
procvičuj lesní byliny lesní patra
vzor žena lesní keře
Back To Top