Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského
 • Pravopisná cvičení
 • Opakování vzorů rodu středního

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Násobení dvojciferným čiitelem
 • Troúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Slované
 • Pověst a skutečnost, Staré pověsti české
 • Sámova říše

Přírodověda

 • Význam lesa
 • Ekosystém pole

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Zdravý jídelníček

Výtvarná výchova

 • Prostorové objekty

Hudební výchova

 • Kontrast gradace

Tělesná výchova

 • Tance
 • Bruslení
Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Vzory rodu ženského Procvičuj Zima v přírodě Nejstarší osídlení naší vlasti
Opakuj rod střední Násobení dvojciferným činitelem Živočichové polí Přiřaď století
Pravopis
Back To Top