Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2. 2022

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského
 • Procvičování vzorů rodu středního
 • pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se – pololetní prázdniny

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Písemné odčítání
 • Slovní úlohy
 • Trojúhelník

Vlastivěda

 • Kraje ČR
 • Shrnutí učiva o ČR

Přírodověda

 • Obratlovci a bezobratlí
 • Ekosystém les

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Bruslení

Výtvarná výchova

 • Vznik uměleckého díla

Hudební výchova

Nevyučuje se – pololetní prázdniny

Tělesná výchova

 • Bruslení
Český jazyk Matematika Vlastivěda
 

vzory rodu ženského

násob a děl opakuj kraje ČR
přiřazuj zatoč kolem města ČR
procvičuj procvičuj
Back To Top