Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2022

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M
 • Vyjmenovaná slova po P
 • Sloh: Vymýšlení pohádky, práce se slovy, přirovnání
 • Čtení – texty na recitační soutěž, divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace, natáčení hlasitého čtení

Anglický jazyk

 • Slovíčka., procvičování UNIT 5
 • Have got ….

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Sčítání, odčítání do 1000
 • G: Čtyřúhelníky, kruh

Prvouka

 • Vzduch, Půda

Pracovní činnosti

 • Sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic

Výtvarná výchova

 • Já, klaun

Hudební výchova

 • Hudba vážná. Poslech : Arthur Honegger – Pacific
 • Dva mrazíci

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pomůcek do školy ( lepidla, nůžky, pastelky, tužky)
 2. V úterý 8. 2.  a v pátek 11. 2. – plavecký výcvik, odjezd od školy v 7: 25 hod.,  v úterý si děti mohou vzít malé hračky do vody, po návratu budeme mít prvouku a čtení
 3. Od 14. 2. – 18. 2. jsou jarní prázdniny

Kateřina Vergu, třídní učitelka

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ

Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk Hv
Pravopis VS po M G: Čtyřúhelník Koloběh vody – opakování At the park Dva mrazíci
Diktáty – M Zaokrouhlování na stovky Vzduch Gogo loves English – Have got… – video
VS po P – rap Cestuji po čtvercové síti Slunce a Země Have got – video
Seřaď VS po P Násobilka – kvíz Voda – opakování
Procvičuj řadu VS po P Zaokrouhlování na desítky – opakování Vzduch – kvíz
VS po P – kvíz Pro chytré hlavičky Využití vzduchu
Back To Top