Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Projekt Voda

Anglický jazyk

 • Nová slovíčka UNIT 5, procvičování, výslovnost
 • Direction – left/right.

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Projekt Voda

Prvouka

 • Projekt  Voda

Pracovní činnosti

 • Projekt Voda

Výtvarná výchova

 • Pololetní prázdniny

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 4. vyučovací hodinu vydávání pololetního vysvědčení, prosím, aby si děti donesly fólii, zkrácená výuka
 2. V úterý plavecký výcvik – odjezd od školy 7:25 hod. – prosím o dochvilnost, děti budou potřebovat jen pouzdra a věci na plavání
 3. Ve čtvrtek 3.2. kino Krnov Velký červený pes Clifford – informace na EduPage
 4. V pátek 4. 2. pololetní prázdniny

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova M – diktáty Zaokrouhlování na stovky Skupenství vody – kvíz Procvičuj Toys
Psaní i/y po M v příslovích Slovní úlohy do 1000 Živá a neživá příroda
Myška malířkou Zaokrouhlování – kvíz Voda ve světě
Back To Top