Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2022

Český jazyk

 • Měkké souhlásky di, ti, ni.
 • Fixace tvrdých a měkkých souhlásek.
 • Doplňování, zdůvodňování.

Čtení

 • Recitace básní.
 • Plynulé čtení s porozuměním.

Psaní

 • Písanka – opis, přepis.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
 • Písemné sčítání.
 • Zápis slovních úloh do sešitu.
 • Přímka.

Prvouka

 • Orientace v čase a v našem životě.
 • Měsíc po měsíci.

Pracovní vyučování

 • Vytváření výrobku do časové schránky.

Výtvarná výchova

 • Vytváření výrobku do časové schránky.

Hudební výchova

 • Ukolébavka – poslech.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 8. 2.  a v pátek 11. 2.  jedeme naposledy plavat, na pátek si mohou děti vzít oblíbenou hračku do vody.
 • Děti v karanténě připojím na online výuku.
 • V pondělí 7. 2.  první lekce bruslení. Odjezd od školy ve 13 hodin (bližší informace na Edu).
 • Od 14. 2. do 18. 2.  mají děti jarní prázdniny.

Regína Hajná

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky di, ti, ni Dopočítávání Roční období
Pravopisný trenažér Sčítání Zařaď měsíce
Diktáty Odčítání Roční období – měsíce
Pravopisný trenažér di, ti, ni Sčítání a odčítání desítek
Safari Roboti
Motýlí louka Psí smečka
Kvíz na di, ti, ni Sčítání
Spojky Přímka

Back To Top