Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2. 2022

Český jazyk

 • Tvrdé a měkké souhlásky.
 • Skupiny di, dy, ti, dy, ni, ny.
 • Procvičování a fixování.

Čtení

 • Orientace v knize, obsah, orientace v textu. opis, přepis, diktát slov a vět

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a vět.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Dokončení projektu tělo.
 • Zdraví a nemoc, první pomoc (beseda se záchranářem).

Pracovní vyučování

 • Bezpečnost při práci, zarovnání bavlněné tkaniny.

Výtvarná výchova

 • Malba.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 31. 1. děti dostanou výpis vysvědčení (donést fólii).
 2.  V úterý 1. 2. jedeme plavat (učíme se první a poslední hodinu).
 3.  Ve čtvrtek 3. 2.  nás čeká filmové představení v Krnově (informace zašlu na Edu).
 4. V pátek 4. 2. mají děti pololetní prázdniny.
 5.  Od 7. 2. začínáme jezdit odpoledne bruslit.

Regína Hajná

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky di,dy, ti, ty, ni, ny Testík na sčítání Pečujeme o tělo
Procvičujeme Testík na odčítání Lidské tělo
Diktáty Početní trenažér Lidské tělo
Výlet do Safari Dopočítávání Lidské orgány
Pravopisný trenažér Příklady
Měkké souhlásky
Online cvičení
Back To Top