Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Český jazyk

 • Fixace měkkých a tvrdých souhlásek.
 • Spojky.
 • Párové souhlásky na konci a uvnitř slova- b/p, d/t.

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem.
 • Zápis slovních úloh do sešitu.
 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Příklady se závorkou.

Prvouka

 • Kalendář, části dne.
 • Dny v týdnu, hodiny.

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem.

Výtvarná výchova

 • Kresba – části dne.

Hudební výchova

 • Rozvíjení hlavového tónu.

Tělesná výchova

 • Gymnastická a akrobatická cvičení.

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí 21. 2. do 25. 2. lyžařský výcvik na Vraclávku pro přihlášené dětí. Informace zaslány přes Edu.
 • V úterý a středa zkráceno vyučování o jednu hodinu.
 • Prosím o kontrolu pouzder, rýsovací potřeby do geometrie.
PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Měkké a tvrdé Pětiminutovka Části dne
Diktáty Dvojciferná čísla + a – Poznáváme hodiny
Trenažér měkké a tvrdé Slovní úlohy Celé hodiny
Párové souhlásky b-p Sčítání do 100 Dny v týdnu
Párové souhlásky d-t Odčítání do 100 Měsíce
Pravopisný trenažér Dopočítávání desítky
Pravopisný trenažér Pohádková zima
Back To Top