Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Koncovky přídavných jmen
 • Koncovky podst. jm.
 • Druhy zájmen

Český jazyk – sloh

 • Praktické naslouchání

Anglický jazyk

 • Present simple – questions

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Zlomky – procvičování

Vlastivěda

 • Evropská unie
 • Evropa – shrnutí

Přírodověda

 • Třídění živočichů

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Utváření pohybové paměti
 • Hudební skladatelé

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 

matematika český jazyk
desetinná čísla

přídavná jména

                      Ludmila Grčková, třídní učitelka

Back To Top