Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Koncovky podstatných a přídavných jm. 

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávací čtení

Anglický jazyk

 • Present simple – guestions

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Evropská unie
 • Shrnutí – Evropa

Přírodověda

 • Obratlovci

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředi

Hudební výchova

 • Utváření pohybové paměti

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 

matematika

český jazyk

desetinná čísla přídavná jm.

                          Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top