Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Koncovky podst. a příd. jm.
 • Druhy zájmen

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň a manipulace s lidmi

Anglický jazyk

 • Present simple – guestions

Matematika

 • Zlomky, desetinná čísla – procvičování
 • Ge: úhly – porovnávání, osa

Vlastivěda

 • Vlastivěda – Česká republika

Přírodověda

 • Bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Výroba dekorace

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředi

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

odčítání příd. jm.
Back To Top