Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2011

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen rodu ženského
 • Shoda

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Monday to Friday

Matematika

 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Písemné dělení 2 cif. číslem
 • Geometrie: krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Slovensko, Polsko

Přírodověda

 • Člověk – jeho postavení mezi organismy, původ a vývoj
 • Životní prostředí člověka

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Písmo

Hudební výchova

 • Opakování písní  a hudební teotie

Tělesná výchova

 • Závodivé a pohybové hry

Informatika

 • Práce s textem

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top