Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2. 2011

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen str. 70, 73, 75-78
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis, formální úprava textu

Anglický jazyk

 • What’s the time, please?
 • Předložka At

Matematika

 • Porovnávání desetinných čísel str. 45
 • Sčítání desetinných čísel str. 48-49
 • Geometrie: vlastnosti trojúhelníku str.39

Vlastivěda

 • Jižní Evropa

Přírodověda

 • Zásahy člověka do ekosystému

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma

Hudební výchova

 • Stará archa
 • J. S. Bach

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Prosím rodiče, aby překontrolovali žákům pomůcka do geometrie, hlavně kružítka.

V pondělí 31. ledna jedeme do Krnova na filmové představení. Pak budou žáci mít jen 2 vyučovací hodiny – Aj, Vl.

V pátek 4. února mají žáci pololetní prázdniny.

Jana  Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top