Týdenní plán od 14. 2. do 18. 2. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Slovesa
 • Učebnice str. 82 až 86

Sloh

 • Práce se slovy

Čtení a psaní

 • Příprava na recitační soutěž
 • Hlasité čtení s porozuměním
 • Čítanka str. 130 až 135
 • Písanka str. 7, 8

Anglický jazyk

 • Popis I have got, sloveso mít
 • Části hlavy

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Kruh, kružnice
 • Učebnice str. 96 až 98

Prvouka

 • Slunce a planety
 • Podmínky života na Zemi
 • PS str. 39, 40
 • Učebnice str. 34, 35

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování

Výtvarná výchova

 • Vesmír, planety

Hudební výchova

 • Poslechy – hudba asijská

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, vyčistěte dětem folie, ostrouhejte tužky, dokupte lepidla.

17. 2. 2011 bude sběrný den, děti mohou nosit baterie a drobné spotřebiče.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top