Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

Čtení

 • Procvičujeme čtení ve Skabikáři
 • Čtení s porozuměním
 • Skládání slov
 • Slabikář str. 6-19

Psaní

 • Nácvik písmen A, O
 • Znaménka
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Opis vět
 • Písanka str. 19-22

Matematika

 • Čísla a číslice 6 a 0
 • Sčítání v oboru čísel 0-6
 • Automatizace + a – do 5
 • Početní diktát
 • Matematické řetězce
 • PS str. 26-30

Prvouka

 • Vánoční stromeček pro zvířátka
 • Blíží se Vánoce
 • PS str. 32

Pracovní vyučování

 • Krmítka pro ptáky

Výtvarná výchova

 • Vánoční baňky

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • První pomoc při drobných poraněních
 • Vycházka
 • Cvičení s míči

Doplňující informace pro rodiče

 • 7. 12. – ČSOP pro děti naší školy pořádá akci Krmení zvěře a výroba krmítek v parku Pod lipami. Začátek v 9 hodin, pokud máte čas a chuť, přijďte za námi.
 • 9. 12. – V 18 hodin proběhne před školou akce Česko zpívá koledy – přijďte si zazpívat společně s námi.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Obrázkové čtení Číselná řada Zima
Čtení s porozuměním Rozklad čísel  Počasí v zimě
Vyber správné slovo Sčítání do 6 Zimní oblečení 
Věty   Zimní radovánky
Skládáme slova    
   
     

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top