Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

Čtení

 • Hláska a písmeno Y
 • Slabiky s Y
 • Krátké věty, čtení slov s předložkou u
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • Diktát písmen, slabik a slov
 • ŽA str. 22

Psaní

 • Nácvik písmenka p a s, slabiky a slova
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Písanka str. 16-19

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5
 • Automatizace početních spojů
 • Číslo a číslice 6
 • Rozklad čísel
 • PS str. 24 až 27

Prvouka

 • Zima – příroda v zimě, zimní počasí
 • Slavíme Mikuláše

Pracovní vyučování

 • Vystřihování – anděl

Výtvarná výchova

 • Smysl pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

 •  7. 12. – ČSOP pro děti naší školy pořádá akci Krmení zvěře a výroba krmítek v parku Pod lipami. Začátek v 9 hodin, pokud máte čas a chuť, přijďte za námi.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Obrázkové čtení Rozklad čísel Zima
Čtení s porozuměním Procvičování  Počasí v zimě
Trénuj písmena Porovnávání Zimní oblečení 
Písmeno Y   Zimní radovánky
Věty    
Poznáváme písmena    
Skládáme slova    

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top