Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

Čtení

 • Procvičujeme čtení ve Skabikáři
 • Písmeno a hláska N,n
 • Čtení s porozuměním
 • Skládání slov
 • Slabikář str. 20-23 a 27

Psaní

 • Nácvik písmen T, j, J
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Opis vět
 • Písanka str. 22-26

Matematika

 • Sčítání  a odčítání v oboru čísel 0-6
 • Automatizace + a – do 5
 • Početní diktát
 • Matematické řetězce
 • PS str. 30-32

Prvouka

 • U babičky a dědečka
 • Zvířata v zimě

Pracovní vyučování

 • Ježíškova dílna

Výtvarná výchova

 • Krmítko pro ptáčky

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Cvičení s míči, držení míče jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 12. – Ježíškova dílna – ČSOP připravil pro děti Ježíškovu dílnu na ZŠ Hašlerova, bližší informace na El-ce.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka HV
Čteme věty Procvičování Zvířata v zimě Koledy
Čtení s porozuměním Oddčítání do 6  
Vyber správné slovo + a – do 6    
Věty Procvičujeme počítání do 6    
Skládáme slova      
     
       

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top