Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Číslo podstatných jmen a pádové otázky
 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Sloh – popis práce – Jak pomáháme doma s přípravami na Vánoce
 • Čtení – plynulost čtení (rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)
 • Čtenářský sešit – prezentace knihy a zápis do čtenářského sešitu
 • Psaní – str. 21, 22 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • I want to be…
 • Skulls test

Matematika

 • Přirozená čísla do 1 000 – čtení a zápis trojciferných čísel
 • Číselná osa a porovnávání čísel
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • G – rovina a rovinné útvary (trojúhelník, čtverec)

Prvouka

 • Jak žili lidé dříve, proměny způsobu života

Pracovní činnosti

 • Výrobek s vánoční tematikou

Výtvarná výchova

 • Vánoční ozdoby

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top