Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Číslo podstatných jmen a pádové otázky
 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Sloh – přání k Vánocům
 • Čtení – plynulost čtení (rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)
 • Čtenářský sešit – prezentace knihy a zápis do čtenářského sešitu
 • Psaní – str. 23, 24 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Přirozená čísla do 1 000
 • Číselná osa a porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Procvičování písemného +, –
 • G – rovina a rovinné útvary (obdélník)

Prvouka

 • Vánoce – zvyky a tradice

Pracovní činnosti

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Vánoční besídka

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.
 3. Přeji krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2021 🙂

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top