Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B, L – procvičování
 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Sloh – dopis
 • Čtení – technika čtení, frázování
 • Čtenářská dílna
 • Psaní – str. 19, 20 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • School things, numbers, colours

Matematika

 • Zaokrouhlování na desítky
 • Přirozená čísla do 1 000 – čtení a zápis trojciferných čísel
 • Písemné +, – s přechodem i bez přechodu 10
 • G – rovina a rovinné útvary (trojúhelník)

Prvouka

 • Volný čas, povolání

Pracovní činnosti

 • Výrobek s vánoční tematikou

Výtvarná výchova

 • Vánoční ozdoby

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky
 3. Ve středu 2. 12. se konají konzultační třídní schůzky (viz Edupage tabulka registrace).

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top