Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné dělení 2. cif. dělitelem
 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • První československá republika
 • II. světová válka

Přírodověda

 • Měsíc

Informatika

 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Lidové zvyky a tradice

Výtvarná výchova

Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se – opakování učiva VL, PŘ
matematika český jazyk vlastivěda přírodověda
miliarda základní skladební dvojice 2. světová válka rostliny a houby
obvod a obsah shoda
Back To Top