Týdenní plán od 14. 12 do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Pravopisná cvičení
 • Procvičování učiva
 • Čtení praktické a věcné

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy
 • Opakování učiva
 • Konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Třídění organismů

Informatika

 • Práce s klávesnicí, ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malování – tempera

Hudební výchova

Hra na tělo, bobotubes

Tělesná výchova

Vycházka

český jazyk matematika
procvičování opakování zaokrouhlování řešení nerovnic
Back To Top