Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Slovesa
 • Slovesný čas, slovesa zvratná
 • str. 55-61

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání
 • Lv – říkanka, společná četba

Anglický jazyk

 • Are they monkeys?

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Geo – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Orientace na mapě – pohoří, hory, nížiny
 • PS str. 15

Přírodověda

 • Stavba těla rostlin
 • Plod, typy plodů

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Výroba vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek – psané, kreslené, tištěné

Hudební výchova

 • Poslechové ukázky – vnímání rytmu, melodie, harmonie

Tělesná výchova

 • Vycházka

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Procvičuj Násob písemně Povrch ČR Typy plodů
Časujeme Děl písemně Vrcholy a pohoří Urči plody
Zvratná slovesa Pravoúhlý trojúhelník Slepá mapa
Narýsuj Adventní kalendář

 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top