Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Slovesa
 • Určování osoby, čísla, času
 • str. 61-63
 • Procvičování a opakování VS – PS str. 24, 26-27

Český jazyk – sloh

 • Texty s vánoční tématikou
 • LV – audio, video ukázky

Anglický jazyk

 • Christmas in GB

Matematika

 • Pamětné i písemné +, -, x, :
 • Převody jednotek
 • G – rovnoběžky, kolmice, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • str. 26-28, PS str. 16-17

Přírodověda

 • Dělení rostlin podle místa růstu a užitku
 • Opakování učiva o rostlinách – test

Informatika

 • Základní funkce grafického editoru – nástroje, možnosti

Pracovní činnosti

 • Vánoční svícen

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Poslech vánočních písní a koled

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Průběžně mohou děti nosit dárečky pro spolužáky.

Další týden 21. a 22. 12. mají děti volno.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Opakuj VS Pamětné +, – Vodstvo ČR Opakuj rostliny
Slovesa Písemné +, – České řeky
Urči správně Násob písemně Moravské řeky Koledy
Děl písemně Slepá mapa Adventní kalendář

 

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top