Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Opakování tvrdých slabik hy-hý, chy-chý
 • Tvrdé slabiky ky-ký, ry-rý
 • Procvičování druhů vět
 • Procvičování psaní ů/ú

Čtení

 • Vyprávění pohádek – vánoční příběhy
 • Společná četba – Čarodějnice Eulálie

Psaní

 • Opis, přepis slov a krátkých vět
 • Diktát slov, vět

Matematika

 • Sčítání, odčítání desítek do 100
 • Písemné sčítání, odčítání desítek
 • Slovní úlohy
 • Opakování sčítání, odčítání do 20
 • G: Úsečka, měření délky úsečky

Prvouka

 • Naše vlast – Česká republika – uč. str. 31
 • prac. sešit str. 34, 35

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k vánočním příběhům – kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka v okolí školy

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplňte dětem pomůcky – lepidla, fixy na tabulku, tužky č. 3
 • Procvičujte s dětmi odkazy v týdenním plánu
 • Začátek a konec vyučování je stejný jako minulý týden

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ  UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Psaní slabik hy-hý Sčítání desítek Domov
Psaní slabik chy-chý Odčítání desítek Adventní kalendář
Psaní slabiky ky-ký + a – desítek
Psaní slabik ry-rý –  do 20
+, – do 20

 

Back To Top