Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2020

Český jazyk

 • Shrnutí o samohláskách
 • Dělení souhlásek
 • Souhlásky tvrdé – hy/hý, chy/chý, (ky-ký)

Čtení

 • Hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • Jak pejsek s kočičkou slavili Mikuláše
 • Básničky k Mikuláši
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis slov a krátkých vět
 • Diktát vět

Matematika

 • Opakování +, – do 20
 • Numerace do 100
 • Sčítání a odčítání celých desítek
 • G: Bod

Prvouka

 • Opakování – domácí zvířata chovaná pro radost – pr.sešit str. 29
 • Domov – bydliště, adresa
 • Název obce a jejich částí; význam důležitých budov (městský úřad, policie, pošta ..)
 • Mikuláš

Pracovní vyučování

 • Mikuláš, čert, anděl – práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Vánoční dekorace

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka v okolí školy

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o doplnění pomůcek -lepidla, fixy na tabulku, hadříky na tabulku,  tvrdé fólie A5, A4
 • Vyučování začíná  v 7.45 hod., vstup hlavním vchodem – nemusí čekat před školou, ranní družina je od 6.00 hod. Výuka bude DENNĚ do 11. 25 hod.
 • 2. 12. třídní schůzky on- line přes MS Teams

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Doplň slabiku hy-hý Počítání do 100 – počitadlo Adventní kalendář
Doplň slabiku chy-chý Rozklad dvojciferných čísel Jak to bylo na Mikuláše
Doplň slabiku ky-ký Rozklad čísel – mince
Psaní y-ý – doplňování  – souhlásky h, ch, k Sčítání desítek
Opakování samohlásky – doplňování Odčítání desítek
Sčítání desítek – počitadlo
+, – do 20

 

 

Back To Top