Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Opakování souhlásek tvrdých – h, ch, k, r
 • Souhlásky tvrdé d, t, n
 • Sloh – prosba, poděkování

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor
 • Společná četba Čarodějnice Eulálie
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy

Psaní

 • Opis, přepis
 • Přání k Vánocům
 • Diktát slov
 • s. 8-11

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 po desítkách
 • Slovní úlohy
 • G: měření délky úsečky
 • Procvičování učiva – počítačová učebna

Prvouka

 • Vánoční svátky, zvyky a tradice

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Co si přeji na Vánoce – kresba

Hudební výchova

 • Vánoční tanec
 • Poslech vánočních koled, písní

Tělesná výchova

 • Vycházka v okolí školy

Doplňující informace pro rodiče

 • Výuka probíhá stejně jako v minulém týdnu
 • Zkontrolujte dětem pomůcky – chybí fixy na tabulku, velké tvrdé fólie A4, tužky č. 3
 • Do středy 16. 12. by měly děti donést dáreček pro kamaráda
 • V pátek 18. 12.  – vánoční besídka – děti si mohou donést své hudební nástroje (kytara, flétna), do školy si vezmou pouze pouzdro a svačinu
 • 21. 12. a 22. 12. ředitelské volno
 •  Všem přeji pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2021

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka  Hv
Pravopis dy-dý Řetězy do 100 Adventní kalendář Tanec
Pravopis ty- tý Rozklady do 100 – korálky Zima Koledy
Pravopis ny-ný Vánoce
Back To Top