Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

 

Čtení

 • Slavnost Slabikáře
 • Čteme slabiky, slova a věty
 • Skládání slov a vět

Psaní

 • Písanka str. 20, 21
 • Diktát písmen, slabik a slov

Matematika

 • Automatizace spojů sčítání a odčítání do 5
 • Sčítání v oboru čísel do 6
 • Matematický diktát
 • Slovní úlohy
 • Matematické řetězce
 • PS str. 29, 30

Prvouka

 • Blíží se Vánoce – str. 32
 • Krmení zvířátek

Pracovní vyučování

 • Vycházka

Výtvarná výchova

 • Vycházka

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

7. 12. 2015 Krmení zvěře a výroba krmítek, informace na El -ce. Zváni jsou také rodiče do parku Pod lipami na 9 hodinu.

9. 12. 2015 se zapojíme do akce Česko zpívá koledy. Sejdeme se před školou v 18 hodin.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

 

Jazyk český            Matematika      Prvouka                             
Čtení slov Parašutisté Skládačka Vánoce
Dejte věty do pořádku  Vánoční počítání Živočichové v zimě
 Čteme ze Slabikáře prarodičů  Matematiky se nebojíme  
     
Back To Top