Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

 

Čtení

 • Slabikář str. 18 až 23
 • Hláska a písmeno n, N, str. 27
 • Skládání slov a vět

Psaní

 • Nacvik psaní velkého T, J a malého j
 • Písanka str.23 až 26
 • Přepis a opis slov

Matematika

 • Odčítání čísel v oboru do 6
 • Sčítání a odčítání čísel do 5
 • PS str. 31 a 32

Prvouka

 • U babičky a dědečka
 • Zvířátka v zimě

Pracovní vyučování

 • Ježíškova dílna

Výtvarná výchova

 • Stromy v zimě

Hudební výchova

 • Svěrák, Uhlíř – Vánoce, ach Vánoce

Tělesná výchova

 • Cvičení s míči
 • Cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

17. 12. Ježíškova dílna – v 10 hodin na ZŠ Hašlerova ulice

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka   HV
 čtení slov  odčítání od 6  zvířata v zimě  Vánoce, ach Vánoce
 čteme ze slabikáře prarodičů  počítání do 6    
 čtení s porozuměním      
       

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top