Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

 

Čtení

 • Procvičování slov a vět na j, J
 • Čtení pracovních listů
 • Skládání slabik, slov a vět.
 • ŽA str. 21, 22.

Psaní

 • Nácvik písmene p
 • Opis a přepis slov
 • Diktát slabik a slov
 • Písanka str. 16, 17

Matematika

 • Počet a číslo 6
 • Nácvik psaní číslice 6
 • Procvičování spojů na sčítání a odčítání do 5
 • PS str. 25, 26, 27.

Prvouka

 • Zima,zimní měsíce
 • Zimní počasí
 • Mikuláš
 • PS str. 28 až 30

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce Zima

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Akrobacie
 • Cvičení se společným středem

Doplňující informace pro rodiče

7. 12. Krmení zvěře a výroba krmítek v parku Pod lipami, začátek v 9 hodin, všichni jste vítáni. Pořádá ČSOP.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Jazyk český                                  Matematika           Prvouka                  
Hláska a písmeno y Rozklad čísla 5    Zima a zimní měsíce
Skládáme slova Počítáme do 5 Povolání dospělých
Čteme věty    
Back To Top