Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, opakování vyjmenovaných slov po B,L

Anglický jazyk

 • Food – jídlo

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení do 100, písemné sčít. a odčít., zaokrouhlování (opakování)

Prvouka

 • Povolání, volný čas

Pracovní činnosti

 • Vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Tempera – Konto bariéra (soutěž)

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka do parku Pod Lipami

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí přijdou děti teple oblečeny, jdeme do parku Pod lipami, kde je pro nás připraven výukový program na téma zvířátka v zimě.
  S sebou pouze svačinu a děti mohou donést také něco zvířátkům (kukuřici, jablko, mrkev, zrní).
 2. Ve středu je plavání.
 3. Ve středu odpoledne jedeme do kina – pouze pro zájemce.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Rod podst. jmen   Podst. jména II. Pamětné počít. do 1000 Food – jídlo

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top