Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména – pád podtstných jmen, přání k Vánocům

Anglický jazyk

 • Christmas – Vánoce

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000 – sčítání a odčítání, slovní úlohy

Prvouka

 • Tradice, zvyky, vánoční obyčeje

Pracovní činnosti

 • Vánoce

Výtvarná výchova

 • Konto bariéra – soutěž

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik (mimořádný termín – 18. 12.  v pátek)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí v 15:00 h hrají vybraná děvčata na flétnu seniorům – s sebou flétnu + noty.
 2. Děti nosí do školy zabalené dárečky pro spolužáka (do 40,- Kč) – předávání na třídní besídce.
 3. V pátek 18. 12. máme náhradní termín plavání za vánoční prázdniny.

Odkazy k procvičování

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Pád podst. jmen  Určování pádů Počítání do 1000 s přech.  Food

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top