Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B, L + podstatná jména (vlastní a obecná)

Anglický jazyk

 • When I grow up I want to be…. (až vyrostu, chci být …)

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000 (čtení, zápis, řada, porovnávání + sčítání)

Prvouka

 • Opakování – TEST (orientace v krajině – PS str. 22), Volný čas, Povolání

Pracovní činnosti

 • Sněžítko – děti si přinesou maličkou skleničku se závitem – třeba od džemu + figurku z kinder vajíčka (sněhuláčka, santu, autíčko… – plastové)

Výtvarná výchova

 • Mikuláš, čert, anděl

Hudební výchova

 • Ukázka indické hudby, rytmizace, zesilování a zeslabování v hudbě

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení, šplh

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Termín lyžařského kurzu je od 1. 2. do 5. 2. 2016 – zájemce prosím o vyplnění přihlášek.
 2.  Mikuláš ve škole –  4. 12. (pátek) 2015.
 3. V úterý – TEST z PRV.
 4. Do PV (na pátek) si děti přinesou potřebné pomůcky na sněžítko – viz výše.
Český jazyk Matematika Anglický jazyk

Podstatná jména – obec. a vlast. 

  Vyjmeno. slova po L – slova příbuzná

Numerace do 1000

Počítáme do 1000

Have you got animals – máš nějaká zvířátka – pexeso

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top