Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky a slabiky – ky, ry
 • Opakování tvrdých souhlásek a slabik – hy-hý, chy- chý
 • Procvičování učiva na počítačových programech

Čtení

 • Četba a poslech vánočních příběhů z čítanek a vybraných knih
 • Důraz na čtení bez chyb a na čtení se správnou délkou samohlásek

Psaní

 • Diktát vět a slov s tvrdými slabikam
 • Písanka č.2 – procvičování dalších písmen a slov

Matematika

 • Numerace do 100 – porovnávání čísel, desítka x jednotka, zápis
 • Slovní úlohy na sčítání a odčítání (40 + 7, 47 – 7)
 • Geometrie – rýsování a měření délky úsečky, zápis
 • Procvičování učiva na počítačových programech

Prvouka

 • Vánoce – zvyky a tradice
 • Příroda v zimě, ptáci
 • Akce v parku Pod lipami – krmení zvířátek, výroba krmítka

Pracovní vyučování

 • Vánoční a zimní dekorace – výzdoba třídy

Výtvarná výchova

 • Zima – tuš

Hudební výchova

 • Opakování koled, nácvik nových
 • Poslech – J. J. Ryba, Česká mše vánoční

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách – posilovací cviky, cviky na obratnost

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí – 7. 12. Vánoční stromeček pro zvířátka od 9:00 do 11:00 v parku Pod lipami.
 2. Děti si na tuto akci přinesou: jablka, mrkev, zrní, kaštany, lůj pro ptáčky aj. Pečivo – ne!
 3. Středa  – 9. 12. Česko zpívá koledy + Ježíškova pošta v 18:00 přesné informace budou na El-ce.
 4. Připomínám, že diktáty vět budou každý týden.
 5. Geometrie – některé děti nemají pravítko ani ostrouhanou tužku (odrazí se to na přesnosti rýsování a následně na známce).

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Hbité ještěrky V cirkuse Zimní kalendář
Veselé berušky Zvědavé berušky Vánoce – symboly
Procvičuj si odčítání Slabiky – ky, ký Zvířata v úkrytu
Vše o úsečce a bodech Slabiky – ry, rý Koleda

 

Text

Back To Top