Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky
 • Opakování samohlásek

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Práce s přečteným textem

Psaní

 • Opis, přepis písmen a slov – nová Písanka

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 – desítka + jednotka
 • G – bod, úsečka – měření

Prvouka

 • Zima, zimní měsíce
 • Tradice

Pracovní vyučování

 • Výroba krmítek

Výtvarná výchova

 • Vánoční přání – zdobení

Hudební výchova

 • Mikuláš – básničky a písničky

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Přehazovaná, technika hodu, pohybové hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí –  7. 12. akce v parku Pod lipami – Krmení ptáčků, výroba krmítek od 9:00
 2. Pátek    –  4. 12. akce Mikuláš ve škole 9:30 – 10:00
 3. Pátek    –  4. 12. náhradní lekce kurzu plavání – 10:30, návrat asi ve 12:45

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Písemné odčítání Souhlásky tvrdé-seznámení Zimní měsíce
Pětiminutovka Slabika hy, hý Zima – zvířátka
Sčítání do 100 (30+6) Správně doplň  

Text

Back To Top