Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé – dy-dý, ty-tý, ny-ný
 • Sloh – prosba, poděkování

Čtení

 • Čtení a poslech zimních příběhů
 • Plynulé a vyrazné čtení básniček o vánočním čase

Psaní

 • Opis, přepis z tabule nebo učebnice
 • Diktát slov a vět
 • Vánoční přání

Matematika

 • Numerace do 100 bez přechodu přes 10 – slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Prvouka

 • Zvířata v zimě, zimní zahrada, pozorování proměn v přírodě
 • Volné dny – svátky ( zábava a činnosti )

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánky – vločky z papíru

Výtvarná výchova

 • Dokončení vánoční dekorace na zavěšení

Hudební výchova

 • Opakování koled, vánočních a zimních písní

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připravování dárečku pro spolužáka na vánoční besídku (do 50,- Kč)
 2. Koncem týdne si děti odnesou cv. úbory na vyprání
 3. Ve středu 16. 12. od 13:00 se konají vánoční dílny (bližší info bude na Elce)

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Testík na + do 100 Doplň správně ty-tý Zima
Testík na – do 100 Doplň do vět slova Orientace v textu
Zábavné počítání Pepík a Mikeš slaví vánoce Těšení

Text

Back To Top