Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2013

 

Český jazyk

 • Slovesný čas, určování sloves

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání

Anglický jazyk

 • Revision Unit 3.
 • Animals.

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • G – Osová souměrnost

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Pohoří, nížiny, CHKO

Přírodověda

 • Opakování (viz odkaz)
 • Stavba těla rostlin – plody

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoba

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Vnímání rytmu, melodie, harmonie – poslech

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí jdeme do parku Pod lipami – informace na Elce, připomínám dobře se oblékněte (s sebou nějaké jablko, mrkev, žaludy či kaštany), rodiče i ostatní jsou srdečně zváni.

2. Ve středu jedeme plavat. V 18 hodin proběhne před školou akce Česko zpívá koledy – připojit se mohou všichni.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazy Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné   
Slovesa Matematika jinak Povrch ČR – procvičuj Rostliny  Adventní kalendář  
Slovesa 2   Chráněná území   První pomoc  
           
           

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top