Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Určování osoby, čísla, času – slovesa

Český jazyk – sloh

 • Texty s vánoční tématikou
 • CD, audio, video

Anglický jazyk

 • Animals
 • Sloveso to be
 • Christmas

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • G – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Procvičování orientace na mapě  (pohoří, nížiny) – test
 • Vodstvo ČR

Přírodověda

 • Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Pracovní činnosti

 • Vánoční svícen

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Nácvik koled, poslech vánočních písní

Tělesná výchova

 • Plavání – v pátek 18. 12.

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 18. 12. jedeme plavat (náhradní termín za vánoční svátky). Návrat po 13. hodině.

Odkazy k procvičování učiva

 

Vlastivěda Přírodověda Český jazyk Hudební výchova Jiné  
Pohoří ČR Plody Osoba sloves Těšíme se na Ježíška  Adventní kalendář  
Nejvyšší hory Slovesné číslo Bílý vánoční slon První pomoc
Vodstvo ČR   Slovesný čas Jen jedenkrát v roce Bezpečný internet
Slovesa – souhrn      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top