Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2009

 • 4. B
 • 528× přečteno

Český jazyk

 • Slovesa zvratná – učebnice str. 53
 • Slovesné tvary jednoduché a složené – učebnice str. 54
 • Četba ukázek z knihy Staré pověsti české

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání – pracovní list

Anglický jazyk

 • Části těla
 • HIS, HER – zájmena

Matematika

 • Písemné násobení a dělení – učebnice str. 48-49
 • Řešení slovních úloh – pracovní list
 • Pravý úhel – učebnice str. 50

Vlastivěda

 • Člověk přetváří krajinu – učebnice str. 22-23
 • Národopisná oblast Valašsko – výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

Přírodověda

 • Opakování houby – učebnice str. 34
 • Vztahy rostlin, hub a živočichů – učebnice str. 34-35

Pracovní činnosti

 • Papírové vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Papírořez s vánočním motivem

Hudební výchova

 • Tónika, solmizační slabiky – učebnice str. 98
 • Nácvik písně My sme Valaši – učebnice str. 42-43

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – bazén Krnov

Doplňující informace pro rodiče

 •  plavání 9. prosince
 •  výlet Rožnov pod Radhoštěm 11. prosince
 •  do VV potřebujeme nožík na papírořez
 •  od pondělí 7. prosince nový rozvrh hodin – zapsán v ŽK

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top