Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2009

 • 4. B
 • 504× přečteno

Český jazyk

 • Slovní druhy – procvičování, pracovní sešit str. 30-35
 • Slovesa – infinitiv, učebnice str. 49-51
 • Četba pověstí – O praotci Čechovi, O Krokovi, O Libuši, O Přemyslovi

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu – dle výběru

Anglický jazyk

 • 9. lekce, množné číslo

Matematika

 • Písemné násobení a dělení, učebnice str. 48-49
 • Řešení slovních úloh, učebnice str. 40-46
 • Geometrie – rovnoběžky procházející daným bodem, učebnice str. 44

Vlastivěda

 • Člověk přetváří krajinu – národní bohatství, přírodní zdroje, učebnice str. 22-23

Přírodověda

 • Lesní podrost, učebnice str 32-33

Pracovní činnosti

 • Čert a Mikuláš

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Hudební nástroje – křížovky, skrývačky, přesmyčky …
 • Vánoce, Vánoce – nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohyb na místě – přeskoky přes švihadlo
 • Průprava v míčové hře vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

– podepsat čtvrtletní hodnocení prospěchu a chování v ŽK

– odpoledne 4. 12. školní akce, www.zsma.cz a ŽK

– od 7. 12. změna rozvrhu – plavání

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top