Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12.

 • 4. B
 • 471× přečteno

Český jazyk

 • Časování sloves, učebnice str. 55-60
 • Mluvnické kategorie sloves, procvičování v pracovním sešitě
 • Četba a poslech ukázek s vánoční tématikou

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu – Vánoční cukroví, učebnice str. 58

Anglický jazyk

 • Vánoce
 • Vazba Have got

Matematika

 • Pravý úhel, učebnice str. 50
 • Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
 • Opakování učiva – početní úkony do 10 000
 • Opakování učiva geometrie – různoběžky a rovnoběžky

Vlastivěda

 • Zemědělská střediska ČR, učebnice str.24-25
 • Orientace na mapě ČR

Přírodověda

 • Houby cizopasné – dokončení
 • Péče o zdraví
 • Zdravý životní styl – pracovní list a PC

 

Výtvarná výchova

 • Papírořez s vánočními motivy

Hudební výchova

 • Nácvik koledy Čas radosti, veselosti – učebnice str. 47
 • Poslech J. J. Ryba – Milí synáčkové

Tělesná výchova

 • Plavání Krnov – v pondělí 21. 12.

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 17. 12.Vánoční koncert, vstupné 30 Kč
 • Do Vv potřebujeme řezací nožík
 • Na besídku 22. 12. dle rozlosování si kupujeme drobný vánoční dáreček
 • Zkontrolujte a podepište dětem ŽK
 • plán se mimořádně týká i výuky ve dnech 21.-22. 12. 2009

 

Přeji všem svým žákům i jejich rodičům příjemné prožití Vánoc, vše dobré v novém roce 2010 a těším se na naši další spolupráci!

                                              Taťána Hazuchová, tř. učitelka

 

Back To Top